Van Heemstede Obelt

C. van Heemstede Obelt, Hoogte Kadijk 145, Amsterdam
Werf Koning William

Cornelis van Heemstede Obelt is in 1826 in Leiden geboren. Hij verhuisde naar Zwolle en vandaar op 15 augustus1864 naar Amsterdam. Zijn beroep was toen al scheepsbouwmeester. Hij nam de al bestaande werf Koning William over.
Hij richtte de Amsterdamse Roeivereniging Fortuna op die heeft bestaan van 1875 tot 1891.
Onder de naam Koning William heeft de werf tot 2018 bestaan.


Schaalmodel 1 op 10 van een inrigged vierriems giek. Het model werd in 1882 op de werf Koning William, gevestigd aan de Hoogte Kadijk te Amsterdam, vervaardigd. Het model is in 1883 tentoongesteld op de Internationale Koloniale Uitvoerhandel Tentoonstelling (Wereldtentoonstelling) te Amsterdam. Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam.

Advertentie in Nederlandsche sport; officiëel orgaan der Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging, der Nederlandsche Jachtvereeniging “Nimrod”, der Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging, der Amsterdamsche IJsclub en der Amsterdamsche Skating-club, jrg 3, 1884, no 110, 30-08-1884 – Bron: Koninklijke Bibliotheek

Nederlandsche sport; officiëel orgaan der Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging, der Nederlandsche Jachtvereeniging “Nimrod”, der Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging, der Amsterdamsche IJsclub en der Amsterdamsche Skating-club, jrg 5, 1886, no 213, 28-08-1886 – Bron: Koninklijke Bibliotheek

Haarlem’s Dagblad, 25 augustus 1886, pagina 2 – Bron: Noord-Hollands Archief

Anno 2020: de werf staat op de nominatie gesloopt te worden. Deze gebouwen dateren van ca. 1930.